SD2942

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm

SD2942 VHF Mosfet Transistor 350W