MRF6VP3450H

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm

- Dải tần: 470– 860 MHz 
- Dùng được cho dòng trở kháng tương đương có tín hiệu lớn 
- Dễ sử dụng 
- Điện áp sử dụng tối đa là 50 Vdd 
- ESD bảo vệ tích hợp