MRF151G

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm

MACOM MRF151G 48V VHF Mosfet Transistor 300W