IC HY62256

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ:            

IC:

PIC16F876A; TDA7294 ; MT8888; MT8870

4051; 4052; 4066; 7400; TL082; LM358; 1458 (Op Amp);

62256 (RAM memory IC)

Ổn áp:

LM317; LM337; 7805; 7808; 7809; 7812; 7815; 7905; 7912;

Transistor:

C1815; A564; 2N3904; 2N3906; D468

Sensor nhiệt độ:

LM35DZ

Diode:

IN5408

SMD:

SMD Ceramic Capacitor 10, 22, 33, 47, 68, 100, 1000pF

 

SMD Resistor 50, 100 ohm

Màn LCD:

8x2, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4 – Green & Blue Back light

Trở công suất:

50Ω-250W

Đèn kích:

2SC1971