BLF574

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm

- Dải tần: 10MHz – 500Mhz 
- Điện áp: 50V
- Idq: 1000mA 
- Công suất: 500W 
- Gain: 26.5dB 
- Tính ổn định cao, hiệu suất 70% 
- Kiểm soát dễ dàng 
- ESD bảo vệ tích hợp 
- Độ chắc chắn tuyệt vời 
- Hiệu quả cao 
- Nhiệt ổn định tuyệt vời 
- Tương thích với chị thị 2002/95/EC, Hạn chế các chất độc hại.