Attenuator

Liên hệ
Thương hiệu AT
Mã sản phẩm
Tags:

Attenuation range at fo with display setting:

fo = 772kHz +- 0.25dB